Pszenica

ujrzeć łan pszenicy - nadciągają czasy dobrobytu
ziarna pszeniczne - wróżą pieniądze w Twoim domostwie
mąka pszenna - wielka feta