POLECAMY

Sennik

Przeprowadzka

Przeprowadzka symbolizuje potrzebę zmian w naszym życiu, dotyczących zarówno sfery materialnej - czyli miejsca zamieszkania, otoczenia, pracy - jak i sfery duchowej. Sen o przeprowadzce mówi nam, że czas najwyższy zrobić pierwszy krok, gdyż w starym otoczeniu będziemy się tylko dusili i nie będziemy się rozwijali.