Procesja


znak wewnętrznego usprawiedliwiania się; nadzieja
03.12.2015