POLECAMY

Sennik

Prezenty

Prezenty nie zawsze dają się jasno wytłumaczyć. Przerznie są związane ze zmiana dotychczasowego trybu życia, które rzadko, kiedy coś darowało śniącemu. Dawni Egipcjanie wierzyli, że otrzymane upominki mogą wskazywać na poprawę dotychczasowych stosunków.

Zrobić prezent - podwyżka albo nagroda pieniężna.

Otrzymać prezent - poniesiesz stratę materialną.