POLECAMY

Sennik

Powiesić

siebie - honor
kogoś - nieszczęście