Pokój


Pokój symbolizuje aspekty przez nas wyparte, niewygodne, raniące, do których ciężko jest wracać. Przy interpretacji należy zwrócić uwagę na to, co znajduje się w piwnicy, gdyż rzeczy - symbole tam zgromadzone - wiele powiedzą o naszej nieświadomości i o tym, co chowamy przed reprezentuje nasze nastawienie do świata zewnętrznego.

Widzieć pokój - zapowiedź radosnego okresu w Twoim życiu.

Być pokojowym - niebawem spotkasz się z bliską Ci osobą.

28.01.2012