Pług


Pług symbolizuje torowanie drogi, trud i ciężką pracę.

Praca z pługiem - trudności, jakie napotykamy na swojej drodze, kłopoty w realizacji celów życiowych, praca z pługiem może mieć również pozytywny wydźwięk - jako symbol takiego kształtowania siebie i otaczającej rzeczywistości, aby w przyszłości zebrać odpowiednie plony, symbol ten odnosi się także w pośredni sposób do partnerstwa, spostrzegania płci, relacji między nami a naszymi bliskimi - relacji, które są ciężkie i wymagają od nas wysiłku

Widzieć pług - nie możesz osiadać na laurach.

Zniszczony pług - możliwe, że będziesz mieć trudności w realizacji przedsięwzięcia.

14.02.2012