Płot


Płot to przeszkoda na drodze; jej pokazanie oznacza usunięcie barier w dążeniu do sukcesu.

Zawiśnięcie na płocie - nakazuje w najbliższym czasie ostrożne działanie, by nie „zawisnąć” w życiu, to znaczy by nie doznać niepowodzenia.

Widzieć płot - przeszkody na drodze do realizacji planu.

Przeskoczyć płot - uda Ci się pokonać wszelkie przeciwności.

Nie móc pokonać płatu - niezależnie od Twojego wysiłku i pracy, nie uda Ci się zrealizować pewnego zadania.

28.01.2012