Piwnica

Piwnica symbolizuje aspekty przez nas wyparte, niewygodne, raniące, do których ciężko jest wracać. Przy interpretacji należy zwrócić uwagę na to, co znajduje się w piwnicy, gdyż rzeczy - symbole tam zgromadzone - wiele powiedzą o naszej nieświadomości i o tym, co chowamy przed reprezentuje nasze nastawienie do świata zewnętrznego.