Pieczęć


Pieczęć to symbol własności, posiadania, władzy, przypieczętowania czegoś, potwierdzenia. Może również być obrazem zamknięcia, pewnej tajemnicy lub też ochrony przed złem.

Widzieć pieczęć - przez pewien czas będziesz zmuszony na stagnację, nie będziesz mógł zmienić czegoś, pogódź się z tym, przeczekaj ten trudny okres.

Pieczętować coś - z powodzeniem zakończy się pewna ważna sprawa.

Lak do pieczęci - przed Tobą sporo pracy, która wiązać się będzie dla Ciebie z konkretnymi zyskami.

27.01.2012