Pianino


Pianino symbolizuje skalę uczuć, przy czym klawisze, które naciska się lewa ręką, wydające głębokie, basowe dźwięki, można zaliczyć do sfery duchowej, klawisze, na których gra się prawa ręką, należą do zewnętrznej sfery świadomości.

Nauka gry na pianinie - niewinny romans.

Kupować pianino - niespodziewany wydatek.

Grać na pianinie - pożądasz kogoś bardzo silnie.

Zacinające się klawisze w pianinie - symbolizują twoje zahamowania i uprzedzenia.

03.09.2014