Pętla


Pętla to oparcie się w życiu prywatnym i zawodowym na tym, co się ma, a nie na tym, co się ewentualnie otrzyma.

Założenie komuś pętli na szyi - to podstawienie nogi konkurentom.

Ktoś nakłada Tobie pętle na szyję - oznacza chęć wciągania Cię w pułapkę. Może to być też pułapka miłosna, w której ów wciągnięty świetnie się czuje.

14.02.2012