POLECAMY

Sennik

Pasek

zadowolenie
ozdobny - dobrobyt
znaleźć - zaufanie
zgubić - obierz inną drogę życia
złoty - rychłe małżeństwo