Pas


Pas symbolizuje siłę. Najczęściej występuje w znaczeniu erotycznym.

Obracanie pasa klamrą do tyłu - gotowość do przezwyciężania trudności, stawienie czoła przeciwnościom losu.

Opasanie kogoś pasem - miłość, oddanie, wierność, opiekuńczość, ale również zaborczość, chęć zdominowania.

Opasanie się pasem - początek pewnego działania, przygotowanie się do działania.

Pas luźno zawiązany - lenistwo, pewnego rodzaju stagnacja.

Rozwiązywanie pasa - chęć rozwiązywania jakiegoś problemu.

Zabranie pasa - zerwanie więzi z dotychczasowym życiem, kara, upokorzenie.

Widzieć stary pas - Twoje wysiłki będą daremne.

Złoty pas - będziesz człowiekiem sukcesu.

Uszkodzony pas - coś przykrego wydarzy się w Twoim życiu.

Znaleźć pas - ktoś, na kim Ci zależy, zaufa Ci.

Nosić pas - niebawem połączy Cię silniejsza więź z pewną osobą.

Zgubić pas - nierozważne postępowanie może zagrozić pewnemu przedsięwzięciu.

27.01.2012