Park


Park przedstawia naszą podświadomość oraz to, co jest dla nas nieznane i tajemnicze. Uosabia on także naszą tęsknotę za chwilą tylko dla siebie, kiedy nie będziemy musieli zajmować się pracą i troskami innych.

Spacer po parku, wśród drzew - poznawanie obszarów nieświadomości, oswajanie się z nieznaną stroną własnej osobowości to, co spotkaliśmy w parku (postacie, zwierzęta), reprezentuje różne części naszej osobowości, które pokazują nam swoje oblicze.

Widzieć park - znajdziesz się w otoczeniu bardzo wpływowych i bogatych osób.

27.01.2012