Ołtarz


Ołtarz jest symbolem związanym z sacrum, a więc naszym mistycznym wnętrzem. Ołtarz symbolizuje wszystko to, co jest najważniejsze w naszym życiu.

Składanie ofiary na ołtarzu - poświęcenie siebie dla jakiejś sprawy, tutaj należałoby się zastanowić, czy owe poświęcenie warte jest tego, abyśmy z czegoś rezygnowali.

Widzieć ołtarz - rodzaj medytacji, odpowiedzi sobie na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze.

Zniszczony ołtarz - brak wiary, utrata kontaktu z własnym wnętrzem, skupienie się na materialnej stronie życia.

14.02.2012