Olbrzym


Olbrzym symbolizuje jakąś naszą słabość.

Olbrzym jako symbol buntu - stajemy się we śnie olbrzymem, aby zrobić porządek z tymi elementami rzeczywistości, które nam się nie podobają, sen taki mówi nam, że w każdym z nas drzemie ogromna siła i nie ma rzeczy niemożliwych.

Olbrzym jako symbol pychy i dumy - będąc olbrzymem nie zauważamy spraw przyziemnych - pozornie tylko jesteśmy silni, sen taki jest symbolem niewłaściwego postrzegania siebie i utraty kontaktu z rzeczywistością, wysokich aspiracji.

Olbrzym jako symbol złej postaci ze świata zewnętrznego - we śnie olbrzym jest obrazem ojca, który nie pozwala nam uwolnić się spod swojej władzy, może również symbolizować inne postacie, które mają na nas duży, niekoniecznie pozytywny wpływ.

Widzieć olbrzyma - jesteś człowiekiem sukcesu.

Być zagrożonym przez olbrzyma - podejmiesz się ryzykownego działania, ale powiedzie Ci się ono.

Przyjaźnić się z olbrzymem - Twój sukces będzie budowlą na glinianych nogach.

25.01.2012