Ogier


Ogier symbolizuje siłę. U kobiet występuje zazwyczaj jako znak seksualny. W snach mężczyzn ogier wyraża nadzieje, jakie wiąże on ze swoimi planami.

Wściekły ogier - to znak, że śniący stanie się arogancki, przez co utraci swoich przyjaciół.

Przejażdżka na pięknym ogierze - zapowiada sławę i majątek, ale i również zepsucie.

14.02.2012