Odpływ


Odpływ symbolizuje zazwyczaj zmiany, jakie mogą pojawić się w naszym życiu.

Widzieć odpływ morza - możliwe zmiany z sferze materialnej.

25.01.2012