Obojętność


Obojętność to zapowiedź przyjemnych, aczkolwiek krótkotrwałych, przyjaźni.

24.01.2012