POLECAMY

Sennik

Obelga

Obelga to znak, że śniący odczuwa silną potrzebę dokonania dużych zmian w swoim życiu.

Usłyszeć obelgę - nie daj się zwieść złudzeniom.

Znieść obelgę - Twoje nierozważne postępowanie przyniesie rodzinie lub najbliższym sporo zmartwień.