POLECAMY

Sennik

Nożyczki

Nożyczki są symbolem seksualnym. Mogą również oznaczać podporządkowanie sobie rzeczywistości.

Rozcinanie, dzielenie nożyczkami - oddzielenie tego co dobre od tego, co dla nas niedobre.

Widzieć nożyczki - rozstanie albo rozłąka, winę za nią ponosić będzie kobieta.