Niestrawność


Niestrawność oznacza złe środowisko, które powoduje depresję u śniącego.

22.01.2012