Namalować


coś czarnego - choroba
coś białego - prześladowanie
coś jaskrawego albo czerwonego - radość
03.12.2015