Nakrywanie


Nakrywanie jest symboliczną ucieczką od problemów, niechęcią ich rozwiązania, bo sytuacja nas przerasta i wydaje nam się, że na pewno nie uda nam się nic zmienić. Przy interpretacji snu, w którym występuje element nakrywania, należy trafnie zinterpretować przedmiot, który chcemy ukryć, gdyż to właśnie on stanowi oś całego dramatu sennego i jego trafne odczytanie wiele nam powie o istocie samego problemu.

22.01.2012