Naklejać


Naklejać to zazwyczaj niepomyślny znak.

Naklejać afisze - jesteś na kogoś bardzo zły, chciałbyś sprawić mu przykrość.

Naklejać czarne afisze - możliwe, że będziesz miał znaczne problemy w sferze finansowej.

22.01.2012