Nabożeństwo


Nabożeństwo to symbol duchowych poszukiwań.

Uczestniczyć w nabożeństwie - przed Tobą otwiera się droga do lepszego jutra.

14.02.2012