Mocz


Mocz to pomyślny znak, zazwyczaj zwiastujący zdrowie i powodzenie.

Oddawać mocz - Twoja sytuacja życiowa znacznie się poprawi.

Pić mocz - polepszenie stanu zdrowia.

14.02.2012