POLECAMY

Sennik

Mewy

Mewa jest złym omenem, symbolem złych wieści, które spowodują ból śniącego.

Martw mewy - oznaczają oziębłe stosunki z przyjaciółmi.

Lecące mewy - są zapowiedzią przyjaznych kontaktów z ubogimi.