Mech


Mech to znak, że wszystko w naszym życiu obraca się wokół materialnych zysków lub strat.

Leżeć na mchu - profity pieniężne i dobre zdrowie.

Widzieć mech - korzyści finansowe.

16.01.2012