Maryja


Maryja jest symbolem matki lub przyrody. Oznacza też inspirację duchową ożywiającą materię. Jej postać wyraża łagodne, spokojne uosobienie i bogate życie duchowe. Ogólnie Maryja oznacza dojrzałość.

16.01.2012