Mars


Mars jest złym omenem, gdyż zapowiada, że śniący będzie źle traktowany przez swoich przyjaciół; odlatywanie na Marsa symbolizuje wielką sprawiedliwość, która sprawi, że śniący będzie lepiej patrzył na świat niż jego przyjaciele.

16.01.2012