Mapa


Mapa symbolizuje treść naszego życia i jego poszczególne elementy.

Otrzymywanie mapy - dostajemy wskazówkę, by zastanowić się nad swoim życiem.

Patrzenie na mapę - zastanawianie się nad własnym życiem, poszukiwanie właściwej drogi, chęć zmienienia jakichś elementów rzeczywistości.

Wodzenie palcem po mapie - chęć odbycia dalekiej podróży, ucieczki od rzeczywistości, co może wynikać z zagubienia w świecie realnym.

Widzieć szczegóły na mapie - możliwa podróż albo realizacja planów.

Widzieć niewyraźne kształty na mapie - możliwe przeszkody na drodze do realizacji celu.

Dawanie komuś mapy - udzielania rad, niekiedy osoba, która zostaje przez nas obdarowana mapą jest naszym alter ego - w tym znaczeniu dawanie komuś mapy będzie rozmową z samym sobą, szukaniem wskazówek.

15.01.2012