Mandala


Mandala to obraz pełni psychicznej, który w marzeniach sennych pojawia się w różnych formach, takich jak kula, kwadrat, kwadrat wpisany w koło, krzyż. Może również przyjmować obraz światła lub tunelu. Niekiedy pojawia się również pod postacią Chrystusa, Matki Boskiej, wizji anioła lub przewodnika duchowego. Obraz mandali świadczy o tym, że zbliżamy się do pełnego zrozumienia siebie, swojego miejsca w świecie i odnalezienia sensu istnienia.

15.01.2012