POLECAMY

Sennik

Macocha

Macocha w marzeniach sennych kobiet będzie obrazem złych cech matki, jej zaborczości, gderliwości i zazdrości. W snach mężczyzn macocha jest obrazem złej kobiety, której mężczyźni nigdy nie chcieliby spotkać.

Kłótnia z macochą - będziesz zmuszony zrobić coś wbrew swojej woli.