POLECAMY

Sennik

Łyżwy

Łyżwy są odzwierciedleniem naszych lęków, chęcią ucieczki od niewygodnych sytuacji. Łyżwy to również niestabilność, chwiejność. Obrazują nasze niedostosowanie się do rzeczywistości, kłopoty w relacjach z otoczeniem oraz niemożność porozumienia się z najbliższymi osobami.

Widzieć łyżwy - uważaj na to, co robisz, żeby nie narobić sobie niepotrzebnych kłopotów.

Dobrze jeździć na łyżwach - swoją pracowitością i umiejętnością korzystania z nadarzających się szans, utorujesz sobie drogę do sukcesu.

Upaść podczas jazdy na łyżwach - własnymi działaniami utrudnisz sobie osiągnięcie zamierzonego celu.

Patrzeć jak inni jeżdżą na łyżwach - nie bądź tak nieufny wobec rad znajomych.