POLECAMY

Sennik

Lornetka

Lornetka jest symbolem, który pojawia się w snach osób skupionych na sobie, egoistycznie nastawionych do otaczającego świata, biorących, a w zamian nic nie oferujących. Lornetka i patrzenie przez nią może również obrazować nasze zamyślenie nad jakimś problemem. Być może, w świecie zewnętrznym, istnieje coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić, albo ktoś nie pozwala nam się zbliżyć do problemu, z którym chcemy stanąć oko w oko.

Używać lornetki polowej - będziesz żył w dostatku i szczęściu.

Używać uszkodzonej lornetki polowej - Twoja sytuacja materialna budzi wiele do życzenia.

Widzieć lornetkę teatralną - Twoje marzenia mają szansę zostać zrealizowane.

Być obserwowanym przez lornetkę teatralną - ktoś chciałby Ci zaszkodzić, musisz wystrzegać się fałszywych przyjaciół.