Liczba 33 (trzydziści trzy)

reprezentuje duży potencjał umysłowy i emocjonalny