POLECAMY

Sennik

Liczba 22 (dwadzieścia dwa)

oznacza siły mentalne oraz wiedzę wskazuje także