Lekcja


Lekcja może symbolizować chęć poszerzania swojej wiedzy, zdobywania nowego doświadczenia, otwartość na zmiany.

Uciec z lekcji - kłopoty w pracy.

Być na lekcji - pomyślność w życiu zawodowym i naukowym.

Prowadzić lekcję - ukryte pragnienia zmiany swojego dotychczasowego zajęcia, chęć zmiany.

27.05.2014