Lanca


Lanca zapowiada pojawienie się w życiu śniącego potężnych wrogów.

Widzieć lancę - możliwy konflikt.

Przełamana lanca - symbolizuje pokonanie wszelkich przeszkód.

Nosić lancę - sam doprowadzisz do konfliktu.

05.01.2012