Lampka

niejasności i rozterki wewnętrzne domagają się rozwiązania i rozpoznania Twojego stanu duchowego