Łachmany


Łachmany symbolizują utratę tożsamości, kłopoty z określeniem siebie i relacji Ja - otoczenie, a także niewłaściwe postrzeganie siebie, brak wiary we własne siły, smutek i przygnębienie.

Widzieć, zbierać, sprzedawać łachmany - dorobisz się majątku w niekonwencjonalny sposób.

Być w łachmanach - jesteś człowiekiem nielubianym, ludzie unikają Twojego towarzystwa; możliwe też, że znajdziesz się w sytuacji, która zniechęci innych do Twojej osoby.

Widzieć kogoś w łachmanach - niebawem otrzymasz wiadomość o spadku.

13.01.2012