Książka


Książka symbolizuje wiedzę uporządkowaną, racjonalność.

Podrzeć książki - niezgoda na zastaną rzeczywistość lub pewne jej aspekty.

Czytać książki - symbolicznie odwołuje się do poznawania siebie i reakcji z otoczeniem, czytanie można również rozpatrywać jako próbę rozwiązania jakiegoś problemu, szukania wyjścia z jakiejś sytuacji, poprzez nawiązanie kontaktu z podświadomością.

Pisać książkę - nie jesteś zadowolony ze swojej dotychczasowej pracy.

Kupić książkę - swoimi działaniami przyniesiesz korzyści nie tylko sobie.

Widzieć z zewnątrz książkę adresów - nie wszystkie Twoje marzenia mogą zostać zrealizowane.

Przeglądać książkę adresów - Twoja rodzina niebawem się powiększy.

Znaleźć w książce adresów swoje nazwisko - stracisz nadzieję.

14.02.2012