POLECAMY

Sennik

Ksiądz

w śnie w zależności od kontekstu może mieć dobre lub złe konotacje. Ogólnie symbolizuje ścieżkę prawości, ideał, do którego się dąży, autorytet, na którym chce się człowiek opierać.

Wiedzieć podczas mszy - może symbolizować bliskie zmartwienia.

Widzieć poza kościołem - zazwyczaj zwiastuje pomyślny przebieg spraw, dobre zdrowie, powodzenie w rodzinie i sukcesy zawodowe.

Rozmawiać z księdzem - oznacza początek czegoś nowego w twoim życiu, np. założenie rodziny, narodziny dziecka, zmianę zawodu.

Spowiadać się przed księdzem - może oznaczać, że potrzebujesz zwierzyć się komuś z trapiących cię problemów lub długo skrywanego sekretu.