Krzyż


Krzyż pojawia się zazwyczaj w snach o charakterze mistycznym, proroczym lub religijnym. Oznacza wewnętrzną przemianę duchową, poprzez złożenie symbolicznej ofiary - w sensie zrozumienia własnych ograniczeń, pogodzenia się z ułomnościami, co pozwala na dalszy rozwój duchowy.

Widzieć krzyż na drodze - spodziewaj się dobrych wieści.

Widzieć krzyż na wieży - zrodzi się w Tobie wielka myśl, która poruszy całą ludzkość.

Widzieć osobę dźwigającą krzyż - zapowiedź smutków.

Krzyż ozdobiony kwiatami - zaznasz szczęścia rodzinnego ogniska.

Krzyż z metalu - masz pobożne życzenia.

Nieść krzyż - w Twoim życiu nastanie czas zmartwień.

Mieć krzyż na głowie - ludzie będą źle mówić o Tobie za Twoimi plecami.

Wisieć na krzyżu - będziesz musiał zmierzyć się z wielkim cierpieniem.

Widzieć przewrócony krzyż - Twoja plany możliwe, że nie będą mogły doczekać się realizacji.

Zniszczyć krzyż - źle życzysz swojemu przyjacielowi.

Widzieć Jezusa na krzyżu - zapowiedź wielkiego szczęścia.

02.01.2012