POLECAMY

Sennik

Krowa

Krowa to znak, że podświadomie dążysz do spokoju i harmonii.

Zobaczyć krowę - zapowiedź szczęścia.

Doić krowę - dorobisz się bogactwa bez wielkiego nakładu pracy.

Być atakowanym przez krowę - Twój nieprzyjaciel zamierza coś przeciwko Tobie.

Widzieć martwą krowę - uwolnisz się od wszystkich trosk.