Kręgle


Kręgle symbolizują ryzyko, jakie podejmujemy w życiu codziennym.

Grać w kręgle - nie podejmuj większego ryzyka, niż wymaga tego sprawa.

Widzieć jak poda dziewięć kręgli - dużo zaryzykujesz, ale powiedzie Ci się.

Patrzeć jak inni grają w kręgle - unikniesz kłopotliwej sytuacji.

02.01.2012