Koza


Koza w snach kobiet może uosabiać Animusa i stosunek do swego wewnętrznego pierwiastka męskiego. W snach mężczyzn będzie symbolizowała relacje między Ja, a wewnętrznym erosem. Kozioł może być również uosobieniem nieopanowania swoich instynktów, kierowania się w życiu emocjami i żądzami.

Doić kozę - początkowo nieprzyjemna znajomość przerodzi się z przyjaźń, która okaże się dla Ciebie bardzo korzystna.

Widzieć kozła - Twoja sytuacja materialna znacznie się poprawi.

Być zagrożonym przez kozła - powinieneś wzmocnić się, by nie ulegać innym.

Widzieć martwego kozła - możesz ponieść straty, będzie to wynikiem Twojej nieostrożności.

02.01.2012