POLECAMY

Sennik

Koło

Koło jest symbolem sacrum, obecności Boga, doskonałości i spełnienia. Symbol ten pojawia się najczęściej w snach o charakterze mistycznym, lub proroczym.

Koło wpisane w kwadrat - w tym sensie koło symbolizuje niebo - a więc sacrum, rozwój, kwadrat zaś przedstawia ziemię - świadomość, racjonalność.

Trzy koła splecione ze sobą - ucieleśnienie trzech aspektów osobowości człowieka: świadomości, podświadomości i nadświadomości, w znaczeniu religijnym będą uosabiać Świętą Trójcę.

Widzieć koło - w Twoim życiu zajdą zmiany, nie na wszystkie będziesz mieć wpływ; tylko w przypadku, gdy koło jest nieruchome - zmiany te mogą mieć charakter negatywny.

Zakreślać koło - swoimi działaniami skomplikujesz pewną sprawę, trudno Ci to będzie później odkręcić.

Znaleźć się w kole - ktoś próbuje Cię wywieść w pole.